Praktyki zawodowe organizowane przez PFZN

Informuję, że  w dniu 1 kwietnia br. w Warszawie odbył się egzamin dla 10.edycji praktyk, który pozytywnie zaliczyło 14 osób. Kolejny egzamin  dla uczestników praktyk zawodowych odbędzie się we wrześniu br.

Rozpoczęcie 11. edycji praktyk, które odbywają się w Warszawie będzie  miało miejsce w dniu 8 kwietnia br.  Zakończenie tej edycji planowane jest na egzaminem we wrześniu br. Osoby zainteresowane (po studiach podyplomowych lub kursie zgodnym z minimum programowym ustalonym przez porozumienie 3. największych  federacji zarządców nieruchomości) proszone są o kontakt z p.Zbigniewem Lewandowskim – wiceprezydentem PFZN i pełnomocnikiem d/s praktyk zawodowych.

Marek Majchrzak – Prezydent PFZN

Szkolenia organizowane wspólnie (przez więcej niż jedno stowarzyszenie)

Stowarzyszenia należące do PFZN organizują stale wiele różnych szkoleń. Są dobre i tanie, dlatego też uczestniczy w nich dużo osób i wcale nie musimy się specjalnie promować. W I półroczu br. było ich ponad 20 (najczęściej  małe, kameralne, organizowane dla członków jednego stowarzyszenia), ale też 4 duże ( od ponad 70 do ok. 130 uczestników) i jedno bardzo duże, zorganizowane przez Janusza Krakowskiego z tarnowskiego SZPAN-u, w którym brało udział ponad 220 osób.

W ciągu najbliższych 2. miesięcy  stowarzyszenia zrzeszone w PFZN organizują znów ponad 10 szkoleń ( w tym 3 duże, przewidziane nie tylko dla własnych członków). Na pierwsze z nich, organizowane przez Zbyszka Gawrona („Konfederacja Warszawska”) w ostatnich dniach września w Hotelu Pan Tadeusz w Serocku już miejsc nie ma. Na drugie, organizowane przez Bogusława Bryłę oraz Izę Klucznik (Katowickie „Rondo”) w Hotelu Bel-Ami w Zakopanem w terminie 11-14 października jest jeszcze 5-6 miejsc. Na trzecie, organizowane przez Hankę Kowalkowską i Martynę Skibniewską (warszawski „Ekspert”) w Hotelu Prezydent w Spale w terminie 18-20 października jest jeszcze 7-8 miejsc. Zapraszamy chętnych, za kilka dni już tych miejsc może nie być.

Marek Majchrzak – Prezydent PFZN

Działania PFZN zmierzające do zmiany przepisów prawa

Jak już informowałem wcześniej w 2016r., przedstawiciele zarządu naszej federacji (wraz z koleżankami i kolegami z PFOZAiWL kierowanej przez A.Kurzyk i PFSZN kierowanej przez J. Szopińskiego) odbyli ponad 10 spotkań z nowymi ministrami Infrastruktury i Budownictwa. Nasza współpraca zaczęła się rozwijać, nie jest może jeszcze taka jak byśmy oczekiwali, ale jest lepiej niż w latach poprzednich.

Odbyliśmy też wiele spotkań  w gronie przedstawicieli 3. federacji, w konsekwencji których przyjęto kilka wnoszonych przez nas poprawek do ustawy o gospodarce nieruchomościami  ( w tym o wprowadzeniu do uogn definicji zarządzania nieruchomościami). Aktualnie współpracujemy – na roboczo – z dyrektorami departamentów w MF oraz MIiB nt. zmian w/w ustawy jak też kilku innych: ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw, ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych oraz niektórych innych ustaw,o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, o własności lokali, Prawo budowlane, o podatkach i opłatach lokalnych ( ta kwestia jest szczególnie istotna po wprowadzeniu podatku od nieruchomości od części wspólnych).

Mam wielką prośbę. Proszę o zgłaszanie uwag tak do w/w ustaw jak też i wszelkich innych aktów prawnych, które mają wpływ na zarządzanie nieruchomościami.

Nadal są pewne szanse na powołanie Komisji Etyki Zawodowej Zarządców Nieruchomości Minister K. Smoliński – jak już wcześniej pisałem – zainteresował się tą naszą propozycją powołania czegoś w rodzaju dawniej KOZ i nawet obiecał wsparcie finansowe ale boję się, że to się skończy tylko na rozmowach (obym się mylił…)

Marek Majchrzak – Prezydent PFZN

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz