Praktyki zawodowe organizowane przez PFZN

Informuję, że  w dniu 1 kwietnia br. w Warszawie odbył się egzamin dla 10.edycji praktyk, który pozytywnie zaliczyło 14 osób. Kolejny egzamin  dla uczestników praktyk zawodowych odbędzie się we wrześniu br.

Rozpoczęcie 11. edycji praktyk, które odbywają się w Warszawie będzie  miało miejsce w dniu 8 kwietnia br.  Zakończenie tej edycji planowane jest na egzaminem we wrześniu br. Osoby zainteresowane (po studiach podyplomowych lub kursie zgodnym z minimum programowym ustalonym przez porozumienie 3. największych  federacji zarządców nieruchomości) proszone są o kontakt z p.Zbigniewem Lewandowskim – wiceprezydentem PFZN i pełnomocnikiem d/s praktyk zawodowych.

Marek Majchrzak – Prezydent PFZN

Szkolenia organizowane wspólnie (przez więcej niż jedno stowarzyszenie)

Po bardzo udanych kilku szkoleniach realizowanych przez PFZN wspólnie z różnymi naszymi stowarzyszeniami zorganizowaliśmy w ubiegłym roku też po raz pierwszy Spotkanie Wigilijne, które odbyło się w dniu 16 grudnia 2016 r. w Sali Rudniewa w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Organizatorami byli PFZN i Warszawski „Ekspert”. W spotkaniu uczestniczyło ponad 130 osób.

Bardzo udane było również szkolenie w Ustroniu w dniach 26-28 stycznia br., w którym uczestniczyło ok.90 osób. Zorganizowane ono zostało przez 2 nasze stowarzyszenia (katowickie „Rondo”, zagłębiowski „Stozan”).

W dniach 20-22 kwietnia br. PFZN wraz ze Stowarzyszeniem „Konfederacja Warszawska” organizują również ciekawe szkolenie w Baranowie Sandomierskim, będzie w nim uczestniczyć ok 100 osób, niestety miejsc już brak.

Są jednak jeszcze miejsca na szkolenie w Krakowie (które niestety odbywa się praktycznie w tym samym czasie, tj. 20-21 kwietnia br.). Program jest bardzo interesujący; cena również – 120 zł dla Członków Stowarzyszeń Zrzeszonych w PFZN, 150zł – dla osób towarzyszących. Szczegóły na stronie internetowej Małopolsko-Śląskiego Stowarzyszenia Budowniczych i Zarządców Nieruchomości. Informacji telefonicznych udzielają: M.Kumiega (tel: 606 928 185) lub dr Jerzy Stochel (tel:605 448 980).

Marek Majchrzak – Prezydent PFZN

Działania PFZN zmierzające do zmiany przepisów prawa

Jak już informowałem wcześniej w 2016r., przedstawiciele zarządu naszej federacji (wraz z koleżankami i kolegami z PFOZAiWL kierowanej przez A.Kurzyk i PFSZN kierowanej przez J. Szopińskiego) odbyli ponad 10 spotkań z nowymi ministrami Infrastruktury i Budownictwa. Nasza współpraca zaczęła się rozwijać, nie jest może jeszcze taka jak byśmy oczekiwali, ale jest lepiej niż w latach poprzednich.

Odbyliśmy też wiele spotkań  w gronie przedstawicieli 3. federacji, w konsekwencji których przyjęto kilka wnoszonych przez nas poprawek do ustawy o gospodarce nieruchomościami  ( w tym o wprowadzeniu do uogn definicji zarządzania nieruchomościami). Aktualnie współpracujemy – na roboczo – z dyrektorami departamentów w MF oraz MIiB nt. zmian w/w ustawy jak też kilku innych: ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw, ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych oraz niektórych innych ustaw,o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, o własności lokali, Prawo budowlane, o podatkach i opłatach lokalnych ( ta kwestia jest szczególnie istotna po wprowadzeniu podatku od nieruchomości od części wspólnych).

Mam wielką prośbę. Proszę o zgłaszanie uwag tak do w/w ustaw jak też i wszelkich innych aktów prawnych, które mają wpływ na zarządzanie nieruchomościami.

Nadal są pewne szanse na powołanie Komisji Etyki Zawodowej Zarządców Nieruchomości Minister K. Smoliński – jak już wcześniej pisałem – zainteresował się tą naszą propozycją powołania czegoś w rodzaju dawniej KOZ i nawet obiecał wsparcie finansowe ale boję się, że to się skończy tylko na rozmowach (obym się mylił…)

Marek Majchrzak – Prezydent PFZN

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz